04 / 10 / 22

Uslovi korišćenja

Svako korišćenje www.satoviinakit.rs podleže uslovima i pravilima opisanim u ovom dokumentu.

Kronomedia d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli tačni i aktuelni podaci, ali ne može biti odgovorna za njihovu tačnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju stranici www.satoviinakit.rs koriste njen sadržaj na sopstvenu odgovornost.

Kronomedia d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve direktne, slučajne, posledične, indirektne ili krivične štete koje su nastale iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja www.satoviinakit.rs ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Ova web stranica sadrži i informacije treće strane i veze do drugih internet stranica nad kojima Kronomedia d.o.o. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve informacije u skladu s tim se i označavaju.

Kronomedia d.o.o. nije odgovorna ni za tačnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije.

Kronomedia d.o.o. zadržava pravo izmene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizišle iz takvih promena.

Kronomedia d.o.o. poštuje privatnost posetioca naših online stranica i prikupljaće samo lične podatke kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa naših korisnika, kad nam se dobrovoljno dostave. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtevima za informacijama pa ćemo se oslanjati na te podatke da bismo bolje razumeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših usluga. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali s korisnicima. Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo ih prenositi trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promena u uslovima korišćenja Kronomedije d.o.o. biće objavljena na ovoj web stranici.